Cat / Esp / Eng


CONDICIONS D’ÚS I POLÍTICA DE PRIVACITAT

El domini www.benece.es/ads així com tots els continguts allotjats a la pàgina web són propietat de BENECÉ PRODUCCIONS SL, en ho avanci BENECÉ. El fet d’accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació de la política de privadesa, així com també de les condicions i termes d’ús de la mateixa.
En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI) s’exposen les dades identificatives.

Empresa: Benecé Produccions SL
CIF: B59406827
Nacionalitat: Espanyola
Domicili: Passatge Tona 10 – 08023 – Barcelona
Telèfon: 932 840 719
Correu electrònic: benece@benece.es

Propietat Intel·lectual i Industrial. Queda prohibida la reproducció o explotació total o parcial, per qualsevol mitjà, dels continguts del portal de www.benece.es/ads per a usos diferents de la legítima informació que brinda BENECÉ als seus usuaris. En tal sentit, vostè no pot copiar, reproduir, recompilar, descompilar, desmuntar, distribuir, publicar, mostrar, executar, modificar, bolcar, realitzar treballs derivats, transmetre o explotar parts del servei, exceptuant el bolcat del material del servei i/o fer còpia per al seu ús personal no lucratiu, sempre que vostè reconegui tots els drets d’autor i Propietat Industrial. La modificació del contingut dels serveis representa una violació als legítims drets del titular d’aquesta pàgina web.

Contingut del web i enllaços. BENECÉ no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts d’aquesta pàgina web ni dels continguts dels enllaços de la seva titularitat que apareixen en el seu web site, sent responsabilitat exclusiva de la persona que accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeix responsabilitat alguna per la informació continguda a les pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir a través d’enllaços des de la pàgina www.benece.es/ads. En el cas que BENECÉ, tingués coneixement efectiu que l’activitat o la informació a la qual remeten aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o que pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent com més aviat millor.

Intercanvi o difusió d’informació. BENECÉ declina tota responsabilitat derivada de l’intercanvi d’informació entre usuaris a través de la seva pàgina web. Especialment no es fa responsable de l’ús que els menors puguin fer d’ella en cas que els continguts al quals tinguin accés puguin ferir la seva sensibilitat.

Des de BENECÉ no es garanteix l’absència de virus i altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics, els documents electrònics o els fitxers d’usuari d’aquesta pàgina web o de pàgines web de tercers, i no es responsabilitza dels danys i perjudicis que es puguin arribar a produir per aquests motius. BENECÉ no respondrà per qualsevol dany o perjudici que es pogués donar a causa d’una circumstància de força major, com: error en les línies de comunicacions, defectes en el Maquinari i Programari dels usuaris, fallades a la xarxa d’Internet (de connexió, a les pàgines enllaçades).

Actualització i modificació de la pàgina web. BENECÉ es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en aquesta pàgina web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir cap tipus de responsabilitat per fer-ho.

Tractament de dades de l’usuari. Quan l’usuari facilita les seves dades de caràcter personal utilitzant els e-mails de contacte exposats en el web, està autoritzant expressament a BENECÉ al tractament de les seves dades personals per poder atendre les seves peticions o consultes. Aquestes dades s’inclouran en un fitxer titularitat de BENECÉ degudament inscrit en el RAEPD, i comptarà amb totes les mesures de seguretat, necessàries i exigides per la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades d’acord amb l’establert en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre.

BENECÉ no cedirà o comunicarà a tercers les dades recaptades sense previ consentiment exprés de l’usuari, excepte en el cas que la comunicació sigui necessària per prestar-li el servei que l’usuari ens hagi sol·licitat. L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, i de la seva exactitud i pertinència, reservant-se BENECÉ el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, inadequats, inexactes, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

L’usuari podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit a BENECÉ PRODUCCIONS SL Responsable del Fitxer, situat en Passatge Tona 10 – 08023 – Barcelona.

Navegació amb cookies. Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies de sessió la finalitat de la qual és gestionar els idiomes dels continguts divulgats per la web. Vostè podrà desactivar aquestes cookies modificant la configuració del seu navegador.

Legislació i jurisdicció aplicable. Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris, derivades de la prestació de serveis continguts en aquesta pàgina web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola.